2018-01-15

2018-01-14

2018-01-13

13 jan

Skriv en text som innehåller ett eller flera av följande ord

Blick, klick, fick

2018-01-12

2018-01-11

2018-01-09

9 jan

Ta en bok.
Välj en slumpmässig mening i slutet av boken.
Skriv en text baserad på meningen.
Du bestämmer själv hur trogen inspirationsmeningen du vill vara.
Berätta gärna vilken bok du valt.

2018-01-07

2018-01-06

2018-01-05

2018-01-03

3 jan

letade en stund i väskan

2018-01-02

2018-01-01

1 jan

Språkrådet presenterar varje år en lista med så kallade ny-ord, dvs ord som är nya i språket. Skriv en skrivpuff som innehåller ett eller flera nyord.

Listan finns här

Nyord

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord/nyordslistan-2017.html