2017-07-28

28 juli

Välj 5 ord på bokstaven G och skriv en text som innehåller minst 2 av dem.

2017-07-27

2017-07-25

2017-07-24

2017-07-23

23 juli

Ta en bok. 
Välj en slumpmässig mening i början av boken.
Skriv en text inspirerad av meningen.
Du bestämmer själv hur trogen ursprungsmeningen du vill vara.
Dina tankar och inspiration är det viktiga. 

2017-07-22

2017-07-20

2017-07-19