2017-12-11

11 december

Välj 5 ord på bokstaven P och skriv en text som innehåller minst 2 av dem.

2017-12-09

2017-12-08

2017-12-07

2017-12-04

4 dec

Ta en bok.
Välj en slumpmässig mening i mitten av boken.
Skriv en text baserad på meningen.
Du bestämmer själv hur trogen inspirationsmeningen du vill vara.
Dina tankar och din inspiration är det viktiga.